Netværket OmFinans består både af akademisk ansatte forskere og specialister med særlig interesse for finans-sektoren. Vi er ikke forenet af bestemte politiske synspunkter eller et fælles program for reformer. Det, der forener os, er et stærkt ønske om skabe debat om finanssektoren og om måderne vi kan regulere den på, så den på forskellig vis kan tjene samfundets interesser bedre.

Nedenfor finder du en oversigt over netværkets deltagere:

Samfundsforskere med særlig interesse for den finansielle sektor:

JESPER JESPERSEN
Jesper Jespersen er professor i økonomi ved Roskilde Universitet. Jesper er Post-Keynesiansk økonom og har skrevet afhandling om Makroøkonomisk metodologi, hvor den neoklassiske og den Post-Keynesianske skole sammenlignes. Jesper har også publiceret en række policy analyser, eksempelvis i bogen Euroen – hvorfor gik det galt, og hvordan kommer vi videre?


KATARINA JUSELIUS
Katarina Juselius har siden 1985 været ansat på Økonomisk Institut (KU), hvor hun har udviklet en metode til at undersøge økonomiske strukturers forandring over tid. Hendes forskning har især handlet om at sammenkæde empirisk evidens og makroøkonomiske modeller. Hun har publiceret mere end hundrede artikler i internationale tidsskrifter og rangerede i 1990’erne blandt de ti mest citerede økonomer i verden.


INGE RØPKE
Inge Røpke er professor (MSO) i økologisk økonomi på Aalborg Universitet. Inge har arbejdet med forskellige felter inden for økologisk økonomi, f.eks. handel,  vækst, teknologi og forbrug. Hun har publiceret en lang række forskningsartikler og har modtaget to internationale priser for sine bidrag til økologisk økonomi, The Nicholas Georgescu-Roegen Award for Unconventional Thinking og The Kenneth E. Boulding Memorial Award.


RUNE MØLLER STAHL
Rune Møller Stahl er postdoc i International politisk økonomi på institut for statskundskab (KU).   Hans forskning handler især om, hvordan økonomiske ideer får politisk betydning, og hvordan magtforhold, netværk og sociale forandringer er med til at forme den måde, vi forstår økonomien på.


JAKOB VESTERGAARD
Jakob Vestergaard er lektor i Global Politisk Økonomi på RUC. Hans forskning fokuserer på hvordan økonomer forklarer finansielle kriser og hvilke former for finansiel regulering, der følger i kølvandet på dem. Jakob er især interesseret i heterodokse forklaringer og reguleringstiltag. Jakob har bl.a. publiceret bogen Discipline in the Global Economy? International Finance and the End of Liberalism.


Finn Østrup

FINN ØSTRUP
Finn Østrup er professor på Copenhagen Business School og ekspert i finansiel regulering. Hans forskning har især fokuseret på finansielle kriser. Da den danske redegørelse for årsagerne til finanskrisen skulle laves, var Finn således et selvskrevet medlem af Rangvid-udvalget, der udarbejde rapporten. Finn har blandt meget andet udgivet et stort værk om Det finansielle system.

 

Specialister med særlig interesse for finans: 

ROSS JACKSON
Ross Jackson er formand for Gaia Trust, en forening der støtter bæredygtigs-projekter verden over. Ross er økonom og ekspert i valutamarkedet. Han er medstifter af IT firmaet SimCorp og er tidligere hovedaktionær i Urtekram.
Website: GAIA.org

Frederik L

FREDERIK LASSERRE
Analytiker for tænketanken Cevea. Frederik arbejder især med spørgsmål vedrørende regulering af finanssektoren.
Profil på cevea.dk

 

LARS PEHRSON
Lars Pehrson er administrerende direktør for Merkur Andelskasse, som han var med til at grundlægge i 1982. Lars er desuden medstifter af det globale netværk af værdibaserede banker, Global Alliance for Banking on Values, og er aktiv i debatten om bankernes rolle i samfundet.

 

 

 

 

 

 

 

 

p