Kontakt

Sitet administreres pt af Jakob Vestergaard, lektor på Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Alle henvendelser vedrørende indhold på sitet kan rettes til: javest@ruc.dk