VEJEN TIL EN BÆREDYGTIG EURO

Hvis euroen skal gøres bæredygtig og det europæiske projekt fremtidssikres, er der to ting vi må vinke farvel til: den selvretfærdige,…


SKRUMP DIG FREM!

De rettroende vil hævde, at det sidste årtis stramme sparepolitik har bragt orden i det europæiske hus og fået styr på de værste…


EUROEN SOM SPÆNDETRØJE

Den økonomiske og monetære union (ØMU) fratager euro-landene adgang til de centrale makroøkonomiske tilpasningsmekanismer, og derfor er de…


FINANSIEL INTEGRATION DRIVER EUROENS UBALANCER

Når årsagerne til de store makroøkonomiske ubalancer i EU diskuteres, er der oftest fokus på at forskelle i landenes lønudvikling skaber…


UMÅDEHOLD ELLER SELVRETFÆRDIGHED?

Økonomer kan langt hen ad vejen blive enige om, at makroøkonomiske ubalancer var og er euroens store problem. Men så rækker enigheden ikke…


EUROEN I PROBLEMER

Det er ikke finanspolitisk uansvarlighed, der ligger til grund for euroens problemer, men derimod systematiske, makroøkonomiske ubalancer…


rulletrappe

DET FORGÆLDEDE DANSKE FOLK

Danskerne er verdens mest forgældede folk. Med en samlet gældsmængde, der er mere end tre gange så høj som det samlede…


VI HAR FORSØMT DET VIGTIGSTE OPGØR EFTER FINANSKRISEN

Lørdag 15. september 2008 indvarslede et tabt årti. Det kan vi konstatere her ti år efter, at Lehman Brothers gik konkurs og udløste en…


ØMU REFORMER I BLINDGYDE

Franskmændene frygter med god grund, at Emmanuel Macrons visioner for øget europæisk integration falder fuldstændig til jorden – og at de…


DRAMAET UNDER RADAREN: EU’S KAPITALMARKEDSUNIONEN

Trods årtiers snak om kapitalens fri bevægelighed, så er kapitalmarkederne i Europa fortsat stærkt fragmenterede. Det skal en ny EU’s nye…


BANKUNIONEN SENDT TIL TÆLLING

Det er kun et par uger siden, at Emmanuel Macron udbad sig svar fra Tyskland på de reform visioner, den franske præsident har brugt en stor…


KAMPEN FOR EUROEN

Om mindre end en måned skal der efter planen træffes bindende beslutninger om de reformer af ØMU samarbejdet, som det politiske…


PARADISE PAPERS BØR FØRE TIL NY GLOBAL SKAT

Sidste søndag åbnede Det Internationale Konsortium for Undersøgende Journalister (ICIJ) og Politiken for dæmningen, der hidtil havde holdt…