DEN FINANSIELLE SEKTORS ROLLE I DEN BÆREDYGTIGE OMSTILLING - OMFINANS   website

[2022-07-22 Fri 21:48]

Article

Af Lars Pehrson, adm. direktør i Merkur Andelskasse

Den finansielle sektors rolle i den bæredygtige omstilling
Teksten stammer fra et kapitel i bogen ”Livet efter væksten – samfundsvisioner i en omstillingstid”, udgivet af Forlaget Hovedland i 2016. Teksten anvendes med tilladelse fra forfatter og udgiver.

Manchet: Nyliberalismens sejrsmarch fra 1980’erne og frem fik med dens fokus på liberalisering og deregulering en afgørende betydning for den finansielle sektor. Hvor tankegangen før var, at banker og andre finansielle institutioner i et eller andet omfang skulle tjene samfundet, blev parolen nu ’shareholder value’: De skulle alene skabe værdi til deres ejere! Hermed begyndte den udvikling, der endte i et spekulativt amokløb, som udløste den finanskrise i 2008, hvis eftervirkninger vi stadigt lider under. I denne artikel diskuteres nødvendigheden af et opgør med et løsrevet finansielt system og hvordan vi hver især kan bidrage til, at vores penge spændes for den grønne omstilling.

Hvordan kan den finansielle sektor sætte mere fart i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund? Hvordan bliver det naturligt for den finansielle sektor, at lade hensynet til miljøet og social retfærdighed indgå som centrale elementer i investerings- og udlånsbeslutninger?

Den finansielle sektor omfatter forskellige virksomheder, der på hver deres måde forvalter borgeres og virksomheders opsparing og løbende konti og omsætter dem i udlån eller investeringer.

De vigtigste er

  1. Pengeinstitutter
  2. Pensionskasser m.v.
  3. Investeringsforeninger af forskellig art

Vi bruger næsten alle et pengeinstitut. I dag har en meget stor del af befolkningen desuden midler i en pensionskasse, typisk via ansættelsesforhold, eller i det mindste i ATP, der er en pligtig ordning for alle i arbejde. Mange bruger også investeringsforeninger til en del af deres opsparing.