Fremme af grønne investeringer
Published on Oct 17, 2017 by Inge Røpke, professor MSO, Aalborg Universitet.

Table of Contents

Fremme af grønne investeringer

Article

Inge Røpke, professor MSO, Aalborg Universitet

Fremme af grønne investeringer

Hvis grønne investeringer skal fremmes, er det nødvendigt for investorerne at vide, hvad der er grønt. EU-rapportens svar på den udfordring er især udviklingen af markeder for grønne obligationer og andre værdipapirer. Den Europæiske Investeringsbank udstedte den første grønne obligation i 2007, men endnu er markedet meget uudviklet. Rapporten foreslår en lang række tiltag med henblik på styrkelse af markedet:

  • Der skal udvikles klassifikationssystemer for bæredygtighed som grundlag for mærkning af grønne investeringspapirer, gerne i samarbejde mellem finansielle institutioner og interessenter med viden om bæredygtighed.
  • Både private og stater skal kunne udstede grønne obligationer.
  • Grønne lån skal kunne pakkes og sekuritiseres, så bankerne kan refinansiere grønne lån på kapitalmarkederne. Nogle behov for lån til f.eks. energirenovering af bygninger eller finansiering af elbiler er for små til at være relevante for institutionelle investorer, men i pakket form kan lånene danne grundlag for relevante værdipapirer. Tilsvarende kan meget store lån til infrastruktur splittes op og pakkes.
  • Handelen med papirerne såvel som spredning af information om dem skal organiseres på børser og andre platforme.
  • Kreditvurderingsbureauerne skal integrere de grønne aspekter i deres vurdering af papirerne. Det er vigtigt, at grønne obligationer kan opnå en høj rating, så de bliver acceptable for pensions- og forsikringsselskaber at investere i.
  • Bankerne skal opmuntres til at købe grønne papirer gennem vægtningsreglerne for kapitalkrav. Det kan enten gøres med vægtningsfaktorer, der mindsker kapitalkravet for grønne obligationer, eller gennem faktorer, der straffer ’brune’ investeringer gennem skærpede krav.
  • Der skal etableres tilsyn med grønne investeringer.

Ud over grønne obligationer og andre værdipapirer foreslår rapporten forskellige metoder til at skabe grønne projekter, som investorerne kan investere i. Som en næste fase af Juncker-planen for investeringer i EU kunne der etableres en organisation, Sustainable Infrastructure Europe, til udvikling af infrastrukturprojekter, der kunne matches med investorer. Der kan også arbejdes med øget offentlig-privat samarbejde, hvor staten går ind med garantier især i projekter, hvor der er et stort element af innovation.

Mere generelt foreslås en øget indsats for at fremme uddannelse i bæredygtighed inden for den finansielle sektor, udarbejdelse af nationale planer for finansiering af bæredygtig omstilling samt oprettelse af et European Observatory for at følge og fremme udviklingen på området.