Af Jakob Vestergaard (lektor, RUC)

KMU som vækstpolitik?
Kommissionens politiske rationale for kapitalmarkedsunionen er problematisk på en række måder. Initiativet bygger mere eller mindre eksplicit på en række tvivlsomme vurderinger af europæisk økonomi og finansiering:

Den helt centrale præmis er, at manglen på vækst og jobskabelse skyldes en mangel på kreditudbud, især til SME’erne, hvorfor vi må booste kreditudbuddet ved at stimulere kapitalmarkedsfinansiering i almindelighed og ved at gestalte nye former for sekuritisering i særdeleshed. Realiteten er imidlertid, at virksomhedernes vækst og jobskabelse ikke er begrænset af manglende adgang til kredit, men af en afmattet forbrugerefterspørgsel. At fokusere på at øge udbuddet af kredit i økonomien uden i det mindste samtidig at sørge for at stimulere efterspørgslen er som at forsøge at sælge øl på et stadion uden tilskuere.

Drømmen om at skabe et finansielt system, der minder mere om det amerikanske, er udtryk for en politisk umodenhed, der snart må være et stykke forbi sidste salgsdato.  Det er vigtigt at holde sig for øje, at finansmarkedets struktur – herunder hvor stor en rolle bankerne spiller i finansieringen af virksomheder – er sekundær set fra et vækstperspektiv. Der er ikke nogen umiddelbar forbindelse mellem det (beskedne) vækstdifferentiale, der er mellem EU og USA og måden, hvorpå deres respektive kapitalmarkeder har udviklet sig.

Der er isoleret set ikke noget i vejen med hverken bankudlån eller kapitalmarkedsfinansiering. Begge dele har en vigtig rolle at spille. Men det er paradoksalt, at man med KMU-initiativet sætter præcis den form for virksomhedsfinansiering under pres, som ellers har vist sig at være den mest robuste. Bankvirksomhed af den traditionelle slags, som man bedriver i mindre, lokale banker, hvor udlån er baseret på relationen mellem bank og låntager, er langt mere robust og mere fokuseret på långivning til realøkonomien, end tilfældet har været for de store universelle banker og investeringsbankerne. Kommissionens forsøg på at revitalisere sekuritisering fremmer i stedet den form for bankvirksomhed, som førte til finanskrisen.

Når man skubber de politiske skønmalerier til side, er det, der står tilbage, en ikke særlig køn, men heller ikke særlig overraskende traver. KMU-initiativet handler ikke så meget om at skabe vækst og nye arbejdspladser, som det handler om at booste de store europæiske finanshuses profitabilitet. Det er kommissionen optaget af, blandt andet fordi den bekymrer sig om den europæiske banksektors internationale konkurrenceevne. Det hensyn kan der imidlertid være forskellige måder at fremme på. Men den dialog kommer naturligvis ikke i gang, når KMU’ens politiske markedsføring er så skinger, misvisende og falsk.