Af Sarah Dieckmann, projektleder ved DEO

Sælge fra eller gå i dialog
Lærernes Pension har klimaovervejelserne med i deres etiske kodeks, hvor de skriver, at de ”vil understøtte overgangen til en økonomi baseret på lavt CO2-indhold og forbedre samfundets evne til at omstille sig til konsekvenserne af klimaændringer”. De er dog ikke på nippet til at frasælge deres investeringer i fossile selskaber, forklarer direktør Paul Brüniche-Olsen. Alle investeringer bliver nødt til at give økonomisk mening i forhold til afkast og risikospredning. Det etiske er noget, de sammen med medlemmerne forholder sig til, blandt andet via to medlemsfora med hver 30 medlemmer. Paul Brüniche-Olsen vil gerne have fokus på klimavenlige investeringer som skov, vindmøller og infrastruktur, men mener også, at den grønne omstilling tager tid. Der er derfor ikke er nogen overhængende fare for, at der ikke er økonomisk efterspørgsel på fossiler i nærmeste fremtid.

Han mener desuden, at vi skal passe på ikke at blive for hellige i Vesten, hvor den grønne omstilling allerede er godt i gang. Mange lande i Afrika og Asien vil være afhængige af fossil energi i mange år endnu, og hvis vi skruer hurtigt ned for produktionen, bliver det dyrt for dem.

Lærernes Pension overvejer for tiden, om det giver mening etisk og forretningsmæssigt at frasælge investeringer i selskaber, der baserer deres forretning på kul. Med olie- og gasselskaber kan det dog være svært, fordi det også er nogle af de selskaber, der arbejder på at udvikle bæredygtig energi.