Af Sarah Dieckmann, projektleder ved DEO

Regulering af efterspørgsel eller udbud
Økonom og senioranalytiker i den danske NGO Vedvarende Energi Lars Nautrup Jensen mener, at der er en langt mere effektiv vej væk fra fossile brændstoffer. I dag regulerer man primært efterspørgslen på fossile brændstoffer. Det betyder, at man skal forholde sig til alle forbrugere af brændstof og energi. Hvis man også sigtede på at stoppe udbuddet af fossile brændstoffer, ville man arbejde med langt færre aktører og nogle meget simplere instrumenter. En mulighed kunne for eksempel være et forbud mod ny udvinding, forklarer han. Det ser man allerede i Frankrig, hvor regeringen fremover ikke vil give tilladelser til efterforskning af nye olie- og gasreserver. I 2011 forbød man desuden udvinding af skifergas. Politiske beslutninger om at forbyde udvinding af kul, olie og gas er dog langt fra at blive en realitet på EU-niveau og i de fleste medlemsstater.

I Europa ser vi tværtimod fortsat eksempler på statsstøtte til udvinding. Den danske stats olie- og gasselskab, Nordsøfonden, finansierer og deltager eksempelvis aktivt i efterforskning af nye reserver og støtter desuden DTU’s forskning i teknologi, der kan øge udvindingen fra Nordsøen. I foråret 2017 gav Danmark desuden en stor skatterabat til Dansk Undergrunds Consortium, der er et joint venture mellem Nordsøfonden, Mærsk, Shell og Chevron, for at kompensere for faldende oliepriser. Alternativt ville selskaberne ikke investere i at renovere det nedslidte Tyra-felt, der producerer cirka 90 procent af den gas, vi producerer i Danmark. Hvis man politisk havde ønsket at begrænse udbuddet, ville man måske have accepteret, at Tyra-feltet ikke blev genopbygget.