Af Sarah Dieckmann, projektleder ved DEO

Er der penge at tjene?
I dag fylder indtægter fra udvinding af fossile brændstoffer godt på mange lande og virksomheders budgetter. Det er uheldigt, da to tredjedele af verdens reserver af kul, olie og gas skal blive i jorden for at holde de globale temperaturstigninger under to grader. Det vurderer Det Internationale Energiagentur.

Hvis vi skal lade de fossile reserver ligge, skal vi altså ikke blot finde alternative energikilder. Vi skal også forholde os til, hvordan vi håndterer de mange penge, der i dag er investeret i kul, olie og gas, der skal blive liggende i jorden og dermed bliver værdiløs.

Lars Nautrup Jensen er aktiv i kampagnen ”AnsvarligFremtid”, der arbejder for at få kommuner, universiteter og pensionskasser til at trække deres investeringer fra fossile selskaber. Blandt andet ved at engagere borgere, ansatte og medlemmer i at rejse en debat i det daglige og stille krav på generalforsamlinger. Den økonomiske logik er, at pensionspenge ikke bør investeres i fossile selskaber, der mister deres værdi i fremtiden. Formålet er også at svække de fossile selskabers politiske indflydelse. Ifølge AnsvarligFremtid står fossilindustrien i vejen for den grønne omstilling ved at finansiere tænketanke, der benægter klimaforandringer og laver lobbyisme mod klimapolitiske tiltag, hvilket både forskere og den britiske avis the Guardian har påvist.