Af Sarah Dieckmann, projektleder ved DEO

Man skal kunne stole på politikerne
Tilliden til politikerne er dog altafgørende, påpeger Pelle Pedersen. Hvis man ikke tror på, at de vil gøre, hvad der skal til for at nå to graders-scenariet, er det ikke finansielt fornuftigt at ændre strategi, hverken for virksomheder eller for investorer.

En stabil og forudsigelig klimapolitik er det vigtigste, som politikerne skal levere for at tiltrække private investeringer til grøn omstilling.

For eksempel afhænger risikovurderingen ved energirenovering af, om man kan forudsige de fremtidige afgifter og støtteordninger, og det kræver klare udmeldinger fra politikerne om, hvordan de vil beskatte forskellige former for energi. Pelle Pedersen henviser til pensionsbranchens dårlige erfaringer fra Spanien i 2010. Danske investorer havde investeret over en milliard i spanske solcelleparker med en betydelig statsstøtte, da Spaniens nytiltrådte regering pludseligt skar 30 procent af støtten væk. Ifølge Pelle Pedersen er den slags skiftende politik gift for det grønne investeringsmarked.

Her har klimapolitik og målsætninger på EU-niveau dog den fordel, at de er uafhængige af skiftende regeringer i medlemsstaterne. Når først målene for 2020 eller 2030, byrdefordeling og langsigtede strategier er forhandlet på plads mellem landene, bliver der ikke så let lavet om på dem.