Af Sarah Dieckmann, projektleder ved DEO

Grøn indflydelse via aktivt ejerskab
Anderledes ser det ud hos Pelle Pedersen i PKA. Pensionsselskabet solgte i 2015 sine investeringer i 31 kulmineselskaber og gik i dialog med yderligere 23 selskaber, der har kul som en stor forretningsandel. PKA opfordrer selskaberne til at reducere brugen af kul, og hvis de ikke rykker sig, vil PKA i sidste ende trække sine investeringer ud.

Overordnet er han ikke i tvivl om, at investeringsgevinsterne ligger i den grønne sektor frem for den fossile. Dels bliver det i fremtiden dyrere at udlede CO2, dels vil en øget andel af energien fremover være vedvarende.

Når de konkrete investeringer skal laves, er der dog brug for mere detaljerede beregninger af forventet afkast og risikovurdering. Pensionskasserne er lovmæssigt forpligtede til at skabe det højest mulige afkast til deres kunder. Det har vi blandt andet Finanstilsynet til at holde øje med, og pensionskasserne skal også leve op til EU’s finansregulering, der skal sikre et solidt finansmarked. I november 2016 vedtog EU dog, at arbejdsmarkedspensioner skal inkludere hensyn til miljø og klima og ikke kun finansielle vurderinger i deres investeringsbeslutninger. De skal desuden tage højde for både klimaforandringer og for prisfald på fossile aktiver som følge af kommende politiske beslutninger, når de investerer.