Af Lars Pehrson, adm. direktør i Merkur Andelskasse

Er reguleringen bedre i dag?
Lovgivningen er strammet, og nogle af stramningerne er også fornuftige. Men der er ikke taget noget opgør med shareholder value indflydelsen på reglerne. De største banker kan fortsat benytte deres egne interne ratingmodeller, når kapitalkravet skal gøres op. Interessant nok tunede de fleste af de største banker deres modeller fra 2009 og frem, således at deres solvensprocenter steg kraftigt, uden tilførsel af ny kapital. På den måde forberedte de store banker sig til de strammere kapitalkrav, mens de mindre og mellemstore banker rammes fuldt ud af de nye stramninger, da disse banker i praksis er afskåret fra at udvikle og drive de interne ratingmodeller. Lovgivningens kompleksitet og den indbyggede incitamentsstruktur vil føre til, at vi får færre og større banker i fremtiden. Dette øger den systemiske risiko (dvs. risikoen for, at problemer for en enkelt eller nogle få banker forplanter sig til hele det finansielle system).

Selv om begrænsninger for de største bankers størrelse har været diskuteret, er politikerne veget uden om emnet, da det er ubekvemt og berører stærke økonomiske interesser. I stedet har man indført ”ekstra strenge” regler for de største (såkaldt ”systemisk vigtige”) banker i form af ekstra kapitalkrav. Mange politikere er formentlig ikke klar over, at de ovenfor nævnte interne ratingmodeller så at sige afmonterer virkningen af disse ekstra krav.