Af Lars Pehrson, adm. direktør i Merkur Andelskasse

Reguleringens konsekvenser
Politikerne er nok heller ikke bevidste om, at systemet med risikovægte er et indirekte subsidie til de største virksomheder, som har en rating fra et ratingbureau.  Da der skal sættes mindre kapital af til udlån
til de ratede virksomheder, kan de – alene af den årsag – låne væsentligt billigere end mindre, ikke-ratede virksomheder.

Lovkomplekset tvinger bankvirksomheden ind i mere og mere standardiserede rammer. Jo mere der kan drives som hel- eller halvautomatiserede standardaktiviteter, des bedre. I Danmark har vi f.eks. set, hvordan landområder og landsbyer har fået væsentligt sværere ved at skaffe finansiering. Ejendomspriserne faldt kraftigst i yderområderne, og bankerne blev straffet, hvis de var stærkt eksponerede her. Derfor blev de betydeligt mere tilbageholdende – hvilket naturligvis kun fik ejendomspriserne uden for byerne til at falde endnu mere.

Også små virksomheder, iværksættere, selvejende institutioner m.fl. mærker tydeligt, at de ikke driver ”standardaktiviteter”.