Af Lars Pehrson, adm. direktør i Merkur Andelskasse

Pensionskassernes rolle i omstillingen
Vi forlader bankerne og ser på pensionsopsparingen – den mest langsigtede opsparing i samfundet.

I forhold til bæredygtig omstilling har pensionssektoren to udfordringer, som også er samfundets udfordringer:

  1. At få skabt sammenhæng mellem afkast og værdiskabelse i bredere forstand.
  2. At dirigere flere penge over i fysiske investeringer i realøkonomien, fremfor allerede eksisterende værdipapirer i finansøkonomien.

I 2012 nåede bruttopensionsformuen op på knap 3.600 mia. kr., hvilket svarer til cirka to gange BNP. Pensionsformuen er i forhold til BNP 4-doblet siden 1984.

Næsten alle danskere er omfattet af en eller anden form for pensionsopsparing gennem deres arbejde, og en del vælger at spare yderligere op selv. Pensionsformuen vokser stadig, dvs. summen af nye indbetalinger og afkast er større end udbetalingerne til pensionisterne.  I en situation hvor næsten alle er omfattet af pensionsopsparing, er der nogle basale sammenhænge, som bør træde tydeligt frem:

  • De kommende pensionister skal leve af deres pension – men de skal også leve i det samfund, som i høj grad bliver skabt via deres egne investeringer gennem pensionskassen.
  • Afkastet i kontante penge, har opsparerne i høj grad selv betalt, f.eks. gennem pensionskassens besiddelse af de obligationer, som ligger bag pensionskassemedlemmernes lån i deres egne boliger.
  • Hvis pensionssektoren ikke investerer tilbage i de (lokal)samfund, hvorfra indbetalingerne kommer, vil pensionsindbetalingerne betyde et konstant dræn af penge væk fra de pågældende områder, indtil pengestrømmen begynder at vende når pensionerne udbetales.