Af Lars Pehrson, adm. direktør i Merkur Andelskasse

Pengenes rolle i økonomien
I dag bruges kontante penge ud over småbeløb i det store hele kun af den sorte eller den kriminelle økonomi. Der er ca. 61 mia. kr. i omløb som sedler, det er 11.000 kr. pr dansker, babyer inklusive.  I modsætning hertil cirkulerer tusindvis af milliarder som kontopenge i de finansielle virksomheder, som placerer dem i udlån og investeringer. Dagens udlån og investeringer skaber fremtidens samfund i form af virksomheder, der skal dække vores behov, boliger vi skal bo i osv. De skaber også de positive og negative virkninger (de såkaldte eksternaliteter), som disse udlån og investeringer afstedkommer. F.eks. i form af forurening af grundvandet fra landbruget eller en forøget livskvalitet som følge af bygninger med et godt indeklima, for nu at nævne henholdsvis et negativt og et positivt eksempel. Så det er ganske afgørende for samfundet og muligheden for en omstilling, hvordan de finansielle virksomheder forvalter deres funktion.

Pengene kan i sig selv ikke noget– det er altid mennesker, der agerer. Ofte taler vi om penge som den egentlige begrænsende faktor for, hvad vi kan foretage os eller beslutte som samfund. Men pengene er blot et hjælpemiddel, der gør de realøkonomiske aktiviteter lettere og smidigere at gennemføre, og som hjælper os til at holde styr på, hvem der har hvor meget til gode. Den egentlige økonomi foregår på det fysiske plan med produktion, forbrug, fordeling osv. – og på et mere immaterielt plan, når det drejer sig om kreativitet og nye ideer.