Af Lars Pehrson, adm. direktør i Merkur Andelskasse

Opgør med shareholder value?
Når der her fokuseres på shareholder value, er det fordi fremvæksten af dette paradigme er helt afgørende for finansmarkedernes sammenbrud i 2008 og den efterfølgende finanskrise. Selve ideen om, at banken alene er en forretning, der ikke har nogen interesse i eller ansvar for hvordan dens beslutninger påvirker det øvrige samfund, var grundlaget for den forøgede gearing og risikotagning. Ønsker vi som samfund et opgør med den type finansiel virksomhed, som vi så i 2000-årene i ekstrem form, er det derfor nødvendigt at tage et opgør med shareholder value. Dette skal ikke forstås sådan, at banker og andre virksomheder ikke må tjene penge – de skal naturligvis drives forretningsmæssigt, men forretningen er ikke årsagen til, at de eksisterer. De skal derimod opfylde behov i samfundet.

Efter krisens udbrud i 2008 var der et momentum, både folkeligt og politisk, for mere grundlæggende forandringer. Men det blev langsomt kvalt i først enorme krisepakker med tusindvis af milliarder i offentlige midler og garantier, dernæst gennem den lange reform- og genopretningsproces, der fulgte. Det tog EU systemet 5 år at sammensætte den omfattende lovpakke, der fra 2014 udgør grundlaget for bankvirksomhed i EU-landene. Lovkomplekset fylder flere tusinde sider. Dette er i sig selv et demokratisk problem, da de færreste borgere, endsige politikere, har overblik over det.