Af Lars Pehrson, adm. direktør i Merkur Andelskasse

Hvad kan vi gøre her og nu?
De nødvendige forandringer i den finansielle sektor kræver omfattende demokratiske beslutninger og et opgør med stærke økonomiske interesser og fastlåste forestillinger. Sådanne paradigmeskift sker ikke over natten. Men den enkelte kan være med til at berede vejen for dem ved gennem sine egne beslutninger at vise, hvilken vej, man mener, er den holdbare på lang sigt. Adfærdsmæssige ”tipping points” ligger længe før 50% af befolkningen har taget en ny adfærd til sig. Så de, der går foran, har langt større indflydelse, end de måske selv forestiller sig.

Allerede i dag er der en lang række handlemuligheder. Lad mig afslutte med at nævne nogle af dem:

  • Interessér dig for, hvordan din bank forholder sig til samfundsansvar. Har den formuleret sig omkring, hvad den lægger vægt på ved udlånsbeslutninger? Der er mulighed for at stemme med fødderne, hvis andet ikke hjælper.
  • Engagér dig i din pensionskasse eller i din arbejdsplads’ valg af pensionsleverandør. Stil spørgsmål til ledelsen. Der er ofte mulighed for at stille forslag til pensionskassens generalforsamling eller bakke op om forslag stillet af andre. Der findes muligheder for i det mindste at dirigere sine egne pensionsmidler i en mere bæredygtig retning.
  • Ønsker du at investere for frie midler eller pensionsmidler i et pengeinstitut, findes der muligheder for såkaldte ”impact investments”, hvor der foretages konkrete fysiske investeringer for pengene, f.eks. i vedvarende energianlæg.
  • Gennem investering i såkaldte SRI-fonde (socially responsible investments) kan du sende signaler til de børsnoterede virksomheder om, hvad du som investor lægger vægt på, f.eks. at miljøforhold, arbejdsforhold og ledelsesforhold skal være i orden. Vær opmærksom på, at den screening af virksomhederne, der ligger til grund for udvælgelsen, kan have meget forskellige niveauer. Gå efter den mest grundige screening, hvor der både anvendes positive, negative og ”best in class” kriterier.
  • Interessér dig for, hvordan de øvrige foreninger eller organisationer, du er medlem af, forvalter de penge eller den formue, der findes i foreningen/organisationen.