Af Lars Pehrson, adm. direktør i Merkur Andelskasse

Afkast og værdiskabelse
Skal pensionskasserne forholde sig til de samfundsmæssige aspekter af deres investeringer, eller skal de blot fokusere på ”afkastet”? Og hvis de skal inddrage de samfundsmæssige effekter, hvordan skal det så ske?

Fra 2014 har en divestment kampagne i forhold til fossile investeringer fået et vist momentum. Tankegangen er, at en stor del af de kendte fossile energiressourcer i undergrunden ikke kan afbrændes, da dette vil medføre en klimakatastrofe. Derfor er en stor del af de kendte reserver, som indgår i energiselskabernes opgørelse af deres aktiver, reelt værdiløse, såkaldte ”strandede aktiver”.  I 2015 kom forslag fra medlemmer om at påbegynde frasalg af fossile investeringer til afstemning i en håndfuld danske pensionskasser. Afstemningerne var tætte, nogle endte for og andre imod. Så vi har næppe hørt det sidste ord i denne debat.

Debatten er interessant, da den potentielt bryder med den modsætning, som man ellers altid stiller op, når pensionskassers langsigtede investeringer diskuteres: Hvis man vil tage miljøhensyn eller andre eksterne hensyn, må man være forberedt på et lavere afkast. Debatten bliver et opgør mellem de ”moralske”, der er villige til at acceptere et lavere afkast, og de ”nøgterne”, der ser på de ”kolde kendsgerninger”, og ikke vil acceptere en lavere levestandard som kommende pensionister.