Af Lars Pehrson, adm. direktør i Merkur Andelskasse

Kina som eksempel
Men er modsætningen reel? I den reale, fysiske verden handler økonomi om værdiskabelse og i sidste instans forøget livskvalitet for samfundets medlemmer. Værdiskabelse udtrykkes finansielt i form af et afkast – formuen forøges. Men den forøgede formue målt i penge må nødvendigvis i sidste instans modsvares af en real, oplevet forøget livskvalitet i den fysiske verden – ellers hænger tingene ikke sammen. Man behøver ikke være Greenpeace aktivist for at se, at Kinas voldsomme økonomiske vækst og velstandsstigning har haft meget voldsomme konsekvenser for det miljø, kineserne skal leve i. Byer, hvor man er tæt på at blive kvalt af luftforurening, og alvorlige problemer med forsyningen af rent vand er blot nogle af de mest tydelige. Med andre ord: Afkastet i penge står i kontrast til en dårligere livskvalitet. Man ødelægger flere værdier end der skabes. Endnu større ødelæggelser venter potentielt i den nære fremtid som følge af deciderede økologiske kollaps.